NAGA
NGC
$0,047966
-10.31

24s Min/Max
24s Hacim
Üretilen NGC
Toplam NGC
$0,046471 / $0,057162
$52.667,000
77.910.266,000 NGC
77.910.266,000 NGC
Marketcap
1s Değişim Oranı
24s Değişim Oranı
1h Değişim Oranı
$3.739.883,000
0.10
-10.31
-15.74

NGC

 • TradingView

 • Fiyat Grafiği

 • Fiyat Geçmişi

 • Market

 • Markets


 • Saat
 • Gün
 • Hafta
 • Ay
 • Yıl
 • Line Chart
 • Candlestick
* Currency in USD
NAGA Geçmiş Fiyatları
TarihAçılışKapanışEn YüksekEn DüşükHacim
NAGA Markets
#KaynakPairHacimFiyatDeğişiklikGüncelleme

NAGA Markets
#KaynakPairHacimFiyatDeğişiklikGüncelleme