Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Son Güncelleme: 04.08.2023

Kriptokoin.com’a hoş geldiniz. Bu web sitesi Danişment Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren Kripptokoin.com tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır:

  • Kriptokoin.com’un ne tür kişisel veriler topladığını belirtmek,
  • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,
  • Kriptokoin.com’un kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,
  • Kriptokoin.com’un işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve,
  • Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak

I.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Web sitesini kullandığınız takdirde size kullanıcı ID’si atamak için kullandığımız cihaz platform, konum, ürün bilgileri, reklam tanıtıcısı (IDFA), cihazda yüklü uygulama listesi ve operatör bilgilerinden oluşan çerez bilgileriniz işbu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Kriptokoin.com tarafından işlenebilecektir.

Web sitesini ileride açılabilecek üyelik bazlı giriş yöntemleriyle giriş yaparak kullandığınız takdirde Kriptokoin.com üyeliği esnasında toplanan kişisel verileriniz Kriptokoin.com tarafından, üyelik esnasında sizinle paylaşılan aydınlatma metnine uygun ve aydınlatma metninde yer alan çerçeve ile sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.

II.KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAĞI

I numaralı bölümde belirtilmiş olan kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlar ve hukuki dayanaklar ile işlenebilecektir.

© Copyright 2017 kriptokoin.com tüm hakları saklıdır. Etkinlikler, haber, resim, anketler, quizler, video ve röportaj gibi her türlü içeriğin tüm telif hakları kriptokoin.com’e aittir.

kriptokoin.com sitesindeki harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. kriptokoin.com’de hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir. Bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.

Kullanıcı, kriptokoin.com’de yer alan fiyat analizleri, kripto para ve diğer tanıtımı yapılan ürünlerle ilgili kararını sitedeki içeriklerden bağımsız olarak verdiğini ve ilgili kripto para ve/veya ürüne ilişkin kriptokoin.com’in maddi ve/veya manevi sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hiçbir şekilde kriptokoin.com’de yer alan bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.

İşleme Amacı

İşlemenin Hukuki Dayanağı

Web sitesine girişin gerçekleştirilmesi, web sitesi ve hesap güvenliğinin sağlanması

KVKK m.5 F.2 c bendi uyarınca veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması;

Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Facebook ID Aracılığıyla Kriptokoin.com Ürün ve Hizmetlerinin Tanıtımının Yapılabilmesi

KVKK m.5 F.1 uyarınca veri işlemenin ilgili kişinin açık rızasına dayanması

Kriptokoin.com Site ve Platformlarına İlişkin İçerik İstatistiklerinin Oluşturulması

KVKK m.5 F.2 f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

III.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel Verileriniz; hukuki bir yükümlülüğümüzün bulunması halinde resmi kurumlar ile; mahkeme kararı ile talep edilmesi veya idari bir makamın talepte bulunması halinde talepte bulunan ilgili mahkeme ve idari makam ile paylaşılabilecektir.

Ek olarak, web sitesi aracılığıyla sağlamış olduğunuz, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda yer alan hukuki amaçlar ve dayanaklar ile ilgili alıcı grupları ile paylaşılmaktadır.

Alıcı GrubuAktarım AmacıAktarımın Hukuki Dayanağı
Fiziki Sunucu Hizmeti SağlayıcılarıSunucu Hizmetinin Alınması, Kriptokoin.com Site ve Platformlarına İlişkin İçerik İstatistiklerinin OluşturulmasıKVKK m.5 F.2 f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
Kriptokoin.com İnternet Sitesi Üzerinden Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kriptokoin.com Ürün ve Hizmetlerinin Tanıtımının YapılabilmesiKVKK m.5 F.1 uyarınca veri işlemenin ilgili kişinin açık rızasına dayanması
Üçüncü Taraf Çerez Hizmet SağlayıcılarıKriptokoin.com İnternet Sitesi Üzerinden Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kriptokoin.com Ürün ve Hizmetlerinin Tanıtımının YapılabilmesiKVKK m.5 F.1 uyarınca veri işlemenin ilgili kişinin açık rızasına dayanması

IV.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz bizimle paylaşmış olduğunuz yönteme göre web sitesi üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır.

WEB SİTESİNDE YER ALAN BAĞLANTILAR

Web sitesinde yer alan ya da bağlantısı olan ya da sizlerle ilişkimiz uyarınca verilerinizi toplayan, üçüncü partiler tarafından işletilen site ve web mülkiyetleri (her çeşit uygulamalar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) dahil olmak üzere, üçüncü partilerin gizlilik, bilgi ve diğer uygulamaları, işbu gizlilik politikası kapsamında değildir ve bu uygulamalardan dolayı sorumlu tutulamayız.

Söz konusu site veya mülklerin bu web sitesinde yer alması ya da bağlantısının olması, Kriptokoin.com’un bağlantı sağladığı içerikleri onayladığı ya da sizlerin bağlantılarda yer alan içeriğe ulaşmasını amaçladığı anlamına gelmemektedir. Bu doğrultuda, Şirket, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu’nun 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca, söz konusu bağlantıların içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir.

VI.KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında KVKK’nın 11.maddesinden doğan haklarınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak kullanmak için [email protected] adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.